• Bilete 1 av 4 -

  • Bilete 2 av 4 -

  • Bilete 3 av 4 -

  • Bilete 4 av 4 -

Storslagen korpskonsert

Store delar av kommunens korpskrefter inviterer inn til showkonsert på søndag.

av Marta-Brit Lunde/Foto: Eli Håker Erfjord

Dei siste vekene har rundt 70 korpsmusikantar frå heile kommunen har hatt fellesøvingar i førekant koprseminaret nå i helga. Den musikalske storsamlinga blir avslutta med konsert i storsalen på Kulturhuset. Kommunens tre dirigentar, i tillegg til fem instruktørar frå Stavanger, er med på semimnaret. Suldalsmusikantane kan lova ei storslagen musikalsk oppleving for publikum når dei entrar scenen. På repertoaret er det mellom anna afrikanske rytmar og balladar.