• Foto: Magnhild Hoås

    Bilete 1 av 1 - Foto: Magnhild Hoås

Regn og ras stengjer to fylkesvegar

av Esther Moe

Også i Suldal fører store mengder nedbør til problem for vegane. Nå klokka 10.45 melder politiet på Twitter at vegen mellom Bråtveit og Nesflaten er stengt grunna flaum, og i Hylsfjorden er vegen mellom Ørlandsneset og Tengesdal stengt grunna ras.
Vegtrafikksentralen opplyser nå rett før klokka 11.30 at entreprenør er på veg til vegen i Hylsfjorden for å opna vegen. Også vegen til Bråtveit reknar sentralen med at vil bli opna nå i dag. Suldalsposten kjem tilbake med meir.

Følgjer med
Vegansvarleg i kommunen, Morten Aarhus, seier dei kommunale vegane så langt har klart seg godt. Han har hatt mannskap ute i natt og i morgontimane for å sjekka sårbare punkt både på Nesflaten, Suldalsdalføret, på Ropeidhalvøya og på Jelsa, men har så langt ikkje andre problem å melda om.