• Også ein anna armring frå Vela i Suldal er bort.

    Bilete 1 av 3 - Også ein anna armring frå Vela i Suldal er bort.

  • Rundt 400 gjenstandar vart stolne frå magasina. Her er funn frå Vela i Suldal, smykkar, som er stolne.

    Bilete 2 av 3 - Rundt 400 gjenstandar vart stolne frå magasina. Her er funn frå Vela i Suldal, smykkar, som er stolne.

  • Ein flott armring frå Vela i Suldal er ien av gjenstandane som er stolne. Bilde henta frå Facebooks-ida tl UiB

    Bilete 3 av 3 - Ein flott armring frå Vela i Suldal er ien av gjenstandane som er stolne. Bilde henta frå Facebooks-ida tl UiB

Stolne suldalsskattar på avvegar

Av dei rundt 400 vikingsskattane som vart stolne frå Historisk Museum i Bergen i midten av august, er fleire av gjenstandane smykke frå Suldal.

av Marta-Brit Lunde

To armringar og smykke som er funne på Vela i Suldal, er nokre av dei mange skattane som vart stolne.

Uvurderlege skattar
I følgje NRK tyder mykje på at tjuvane var profesjonelle og kan ha visst om at ein god del av gjenstandane låg mellomlagra i eit magasin, før dei etter planen skulle fraktast inn i eit fjelldeponi nokre dagar seinare.
Universitetet ber nå folk vera på utkikk om dei kjem over skattane. På deira Facebook-side har dei lagt ut bilde av mange av gjenstandane. Og på UiBs nettside har dei også samla ein del informasjon om tjuveriet. Til NRK Hordland seier museumsdirektør Henrik von Achen at dette tjuveriet er det største og mest omfattande i norsk museumshistorie. Han kalla gjenstandane, som nå er på avvegar, for uvurderlege vikingskattar.