Steinras  i  Veka-kleivane

Rv13:

Steinras i Veka-kleivane

av Esther Moe

Ei steinblokk har rast ut ved Vekakleivane ovom Suldalsosen og stengjer delar av vegen. Raset er meldt inn og entreprenør er på veg for å rydda. Det er muleg å komma forbi raset, men blokkene ligg etter ein sving, så trafikantar bør vera obs. Tipsfoto.