– Spreier glede

Sidan 2002 har Onsdagsklubben, som er knytt til Normisjon, eksistert i sin nåverande form. Ingunn Hoftun har vore primus motor sidan 1983.

ÅRETS JULEBLOM:

– Spreier glede

Ingunn Hoftun på Suldalsosen har vore leiar for Onsdagsklubben på Suldal Bedehus sidan 1983. Annakvar onsdag, mellom september og april, møtest opp mot 50 barn mellom sju og tolv år på
bedehuset for ulike aktivitetar, mat og andakt.

av Nora Bogetvedt Jenssen

Ingunn har stått på gjennom alle desse åra, og sjølv om ho har hatt mange flinke hjelparar med seg, er det ho som har hatt hovudansvaret. Eg synest Ingunn fortener ein juleblom som takk for arbeidet ho gjer og den gleda ho spreiar.

– Å nei, og nei, tenk at det var eg som skulle få blom i år, tusen takk! Ingunn smiler og byr inn i stova, der blomane i glaskarmen struttar på rad. Årets juleblom ser ut til å vera i dei beste hender.
– Det viktigaste for meg er å formidla bodskapen om Jesus til barna, og det er viktig å visa dei at me som har så mykje, kan gi vekk til dei som treng det meir.

Ho forklarer at alt som blir laga på Onsdagsklubben blir lodda ut på den årlege basaren rundt påsketider. Bygdefolket er gode å stilla opp, og pengane dei samlar inn, går kvart år til sjukehuset i Okhladhunga i Nepal.
– Eg har vore der sjølv, og me stolar på at pengane me sender blir brukte på ein god måte. Basarpengane går mellom anna til å gi alle barn under tolv kilo gratis sjukehusbehandling.

– Kor hentar du inspirasjon til gevinstane de lagar? Ho ler.
– Eg tek bilde med mobilen når eg er rundt omkring og ser noko som eg likar. Det må jo vera skikkeleg, det me loddar ut, meiner ho bestemt.
– Men eg er jo ikkje åleine om dette, det er viktig å få med at eg har mange gode hjelparar.