• Maren Kilane og Anna Krogh samarbeider om ei surring.

  Bilete 1 av 14 - Maren Kilane og Anna Krogh samarbeider om ei surring.

 • Mykje oppvask når 30 speidarar har ete. Åshild Vårvik, Gunnar Anvik Vela, Magnus Fossan Steine, Bård Gundersen og Astri Norheim i sving

  Bilete 2 av 14 - Mykje oppvask når 30 speidarar har ete. Åshild Vårvik, Gunnar Anvik Vela, Magnus Fossan Steine, Bård Gundersen og Astri Norheim i sving

 • Kjøkkengjengen i aksjon: Gaute Fossan Steine, Gunnar Anvik Vela, Astri Norheim, Magnus Fossan Steine, Åshild Vårvik og Bård Gundersen

  Bilete 3 av 14 - Kjøkkengjengen i aksjon: Gaute Fossan Steine, Gunnar Anvik Vela, Astri Norheim, Magnus Fossan Steine, Åshild Vårvik og Bård Gundersen

 • Maren Kilane, Astri Norheim, Nora Vik, Åshild Vårvik, Vanja Helen Lunde, Oskar Norheim og Kari Fossan Steine heng med i leirdansen.

  Bilete 4 av 14 - Maren Kilane, Astri Norheim, Nora Vik, Åshild Vårvik, Vanja Helen Lunde, Oskar Norheim og Kari Fossan Steine heng med i leirdansen.

 • Klar for haik! Magnus Fossan Steine, Kari Fossan Steine, Kayleigh Soffe, Gunnar Anvik Vela, Gaute Fossan Steine og Lina Helen Eikeland

  Bilete 5 av 14 - Klar for haik! Magnus Fossan Steine, Kari Fossan Steine, Kayleigh Soffe, Gunnar Anvik Vela, Gaute Fossan Steine og Lina Helen Eikeland

 • Hallvard Kristiansen Bakka, Ingrid Kristiansen Bakka, Gaute Fossan Steine, Thomas Kvæstad, Johan Sørestad og Lars Kristian Moe lagar mat.

  Bilete 6 av 14 - Hallvard Kristiansen Bakka, Ingrid Kristiansen Bakka, Gaute Fossan Steine, Thomas Kvæstad, Johan Sørestad og Lars Kristian Moe lagar mat.

 • Vennskapsleirbål i kveldssol, Lars Koltveit er leirbålssjef.

  Bilete 7 av 14 - Vennskapsleirbål i kveldssol, Lars Koltveit er leirbålssjef.

 • Meir oppvask: Maren Kilane, Mari Indrebø, Kayleigh Soffe, Vanja Helen Lunde og Lina Helen Eikeland.

  Bilete 8 av 14 - Meir oppvask: Maren Kilane, Mari Indrebø, Kayleigh Soffe, Vanja Helen Lunde og Lina Helen Eikeland.

 • Thomas Kvæstad, Mari Indrebø, Linnea Kjetilstad, Oskar Norheim og Gaute Fossan Steine samla rund bålet.

  Bilete 9 av 14 - Thomas Kvæstad, Mari Indrebø, Linnea Kjetilstad, Oskar Norheim og Gaute Fossan Steine samla rund bålet.

 • Godt nøgde etter fullført haik: Åshild Vårvik, Nora Vik, Astri Norheim, Vanja Helen Lunde og Maren Kilane.

  Bilete 10 av 14 - Godt nøgde etter fullført haik: Åshild Vårvik, Nora Vik, Astri Norheim, Vanja Helen Lunde og Maren Kilane.

 • «Heime» i leiren etter haiken: Lars Kristian Moe, Johan Sørestad, Hallvard Kristiansen Bakka, Lars Herabakka, Thomas Kvæstad, Oskar Norheim og Bjørnar Indrebø (liggjande).

  Bilete 11 av 14 - «Heime» i leiren etter haiken: Lars Kristian Moe, Johan Sørestad, Hallvard Kristiansen Bakka, Lars Herabakka, Thomas Kvæstad, Oskar Norheim og Bjørnar Indrebø (liggjande).

 • Mari Indrebø, Anna Krogh, Linnea Kjetilstad, Ingrid Kristiansen Bakka og Maria Lunde tilbake etter haiken.

  Bilete 12 av 14 - Mari Indrebø, Anna Krogh, Linnea Kjetilstad, Ingrid Kristiansen Bakka og Maria Lunde tilbake etter haiken.

 • Gratulerer med dagen, Eskil Nerheim!

  Bilete 13 av 14 - Gratulerer med dagen, Eskil Nerheim!

 • Leiarane trør til med vegetarburger: Tone Erfjord, Mina Lunde og Lars Koltveit.

  Bilete 14 av 14 - Leiarane trør til med vegetarburger: Tone Erfjord, Mina Lunde og Lars Koltveit.

Speidarane til Stjørdal

Første veka i juli var det landsleir for KFUK – KFUM speidarane. Suldal Billag frakta 24 speidarar og sju leiarar frå Suldal, Sand og Erfjord til Stjørdal for å delta på Futura 2018. Leiren samla nær 4500 deltakarar frå elleve år og oppover, der 300 av dei var utanlandske speidarar frå elleve ulike land.
Tekst: Magne Steine og foto: Tone Erfjord, Marit Eikeland, Ragnhild Sukka og Magne Steine.