– Ser me korleis det ser ut rundt oss?

Else Kristin H. Krogh er forstøkt over mengdene av søppel som flyt over alt i Suldal. Dette samla ho saman på berre kort tid i Prestavikjo på Suldalsosen før helga. Foto: Marta-Brit Lunde

Heile Norge ryddar:

– Ser me korleis det ser ut rundt oss?

Else Kristin Hilde Krogh lurer på om me verkeleg ser korleis det ser ut langs grøfter, ekrer og langs elvebreiddene i Suldal.

av Esther Moe

Ho treng ingen kampanje for å bli engasjert i den store ryddedagen, ho er oppfyrt godt nok som ho er over forsøplinga som berre tar meir og meir av, og ho ser at det er plasten som dominerer.
– Ser me korleis det ser ut? På strekninga Suldalsosen – Sand er eg sikker på at det ikkje er ein einaste grøftemeter utan søppel, veldig mykje av det er plast, ser suldalskvinna.

Engasjera seg
Ho håper mange vil bruka Heile Norge ryddardagen til å engasjera seg og ta i eit tak, men håper mest av alt at behovet for ein slik eingongsdag skal forsvinna ved at me tar ansvar i kvardagen.
– Eg ser jo at det ligg rundballeplast på ekrene, men eg har ikkje lyst til å peika på bønder meir enn andre, for me må alle skjerpa oss og me har alle ansvar, seier Krogh.

Bruk og kast
Forsøplinga er stygg å sjå på, men Krogh er like opptatt av korleis plasten trugar helse og liv, både for planeten, dyr og menneske.
– Kva skjer når plasten blir pløya ned i jorda eller følgjer med slåtten og kanskje går inn i fôret. Det kan umuleg vera bra verken for dyrehelsa eller vår helse, undrast ho, som også ser med skrekk på konsekvensane bruk- og kastsamfunnet har for livet i havet.
– Langs Suldalslågen ligg det mykje plastsøppel, klar for å riva seg laus og flyta vidare og me veit jo at det har konsekvensar i stor målestokk.

– Ta ansvar!
Krogh er ikkje interessert i ordkløyveri om kven som ber mest skuld for situasjonen, for henne handlar det om at ansvaret nå ligg på alle. Fordi situasjonen til sjuande og sist berører alle.
– Kvifor skal ikkje dette kunna påverka min og din kvardag og vår alles? Dei fleste av oss ønskjer å ha mjølk, kjøt og fisk på bordet i framtida også, slår Krogh fast, som mest av alt ønskjer seg at alle kjenner på og tar sitt ansvar for å rydda opp og stoppa forsøplinga.