Så frigjort

Leiar (med lydfil):

Så frigjort

av Esther Moe

Det er gått eitpar veker sidan det rogalandske ramaskriket over den øydelagde fjellformasjonen i Egersund tapetserte spalter og tv-sendingar og sosiale medium.

Den er oppe og står igjen i Dalane, og fallosformasjonen vil for alltid minna oss om kor potent handlekrafta kan vera når over og undertonane berre er av den rette typen. Det bør folk som kjempar for ein bit med sykkelsti eller ny leikeplass leggja seg på minnet.

Det tok ikkje mange dagane før pengane, mannskapa og viljen var på bordet og arbeidet i gang og resultatet på plass etter at mediene hadde gitt oss minutt for minutt-sending av gjenreisinga.

Ordspel er fint, er dei litt på kanten, er det endå betre. Slik er det i Oslo og i hovudstadspressa, men der hender det rett som det er, at dei får setja på trykk ord som me gjerne ikkje lar ungane seia så ofte.

Men i Rogaland! Kor ofte har pressa anledning her? Eller andre godtfolk, for den del. Kor ofte har ein anledning til rett og slett å ta eit ord som til vanleg går som obscønt og upassande og berre seia det og skriva det, som om det var heilt daglegdags. Nei, det er ikkje ofte naturen gir oss sånt i fanget, så ein må gripa anledninga så klart. Det har mange gjort, og dei fleste av oss har nok også nå fått dosen for ei stund.

Ikkje alle er like komfortable med utviklinga i reiselivsfylket Rogaland. I utgangspunktet skulle jo det vera heilt trygt og nøytralt, eit felt der både frigjorte og sjenerte kan møtast utan overhengjande fare for å støyta på ei hengjemyr som dette.

Men slik blei det, og reiselivsguruane er overtydde om at  Egersunds usjenerte fjellframtoning har eit potensiale som minst tilsvarar Preikestolen, som ikkje treng noko nærare presentasjon.
Det høyrest mildt sagt veldig optimistisk ut, uansett kor festleg det er for oss lokalkjende at sjenerte Egersund er så velutstyrt at ordføraren der ikkje ein gong orkar å ta ordet på attraksjonen i sin munn.

Saka handlar litt om reiseliv, men det er  all grunn til å mistenkja både presse og næringsliv for å vera litt navlebeskuande og litt interne. Kanskje vil oppstyret og bergingsaksjonen skaffa sørfylket fleire reiselivskroner i kassen, det vil tida visa.

Men om turistane i lengda er like imponerte som oss av ein fjellformasjonen som på norsk er eit tabuord, gjenstår å sjå.