På alerten for regnet

Illos: Colourbox.

På alerten for regnet

av Esther Moe

Det har regna jamt og trutt i natt, og meir er venta.

Følgjer med
Frå i går og gjennom dagen i dag, er det venta 120-140 mm, men dei store nedbørsmengdene skal, ifølgje meldingane, berre halda fram å falla gjennom onsdag og torsdag.
Morten Aarhus i Suldal kommune seier brøytemannskap og folk på teknisk er instruerte om å følgja godt med på stikkrenner, kummar og stader der ein erfaringsmessig veit det kan gå tett. – Nå har me også stor snøsmelting, og det skaper lett overfløyming, så me ser etter dette, seier Aarhus.
Fylkesmannen i Rogaland melder at Meterologisk Institutt har aukt overvakinga av vêrsituasjonen, men at det ikkje er sendt ut noko ekstremvarsel. Det kan endra seg, og det er på met.no at slike varsel blir lagt ut.