• Bilete 1 av 2 -

  • Bilete 2 av 2 -

Oransje skjerf frå Suldal

av Marta-Brit Lunde/Foto: Ingrid Austarå

1. november kallar Kirkens Bymisjon for Årets varmaste dag, då blir mange hundre oransje skjerf delt gratis ut rundt om i landet. I år kjem sju av dei fleire tusen oransje skjerfa frå Vinjar bu- og omsorgssenter på Suldalsosen, der dei har hatt spøtedugnad. Aksjonen heiter: Gled en som gruer seg til jul, og rundt om i landet vil det i dag hengja oransje skjerf som søkjar ny eigar.
Initiativtakar Ingrid Austarå fortel til avisa at både bebuarar og personale har vore med å spøta skjerf for å bidra til eit varmare samfunn. Austarå snappa opp aksjonen på sosiale medium, og då einingsleiar og leiaren for dagavdelinga gav grønt lys, var det berre å leggja opp masker med oransje garnfarge på pinnen.