Krinsmeisterskap? 

Leiar:

Krinsmeisterskap? 

av Esther Moe

Ikkje heilt uventa, er også debatten som handlar om framtidas omsorg, blitt mest av ein lokaliseringsdebatt.

Politikarane er samde om dei store linjene for framtidas omsorg, dei folkevalde ser omforeint på filosofi og praksis når det kjem til verdien av å bu heime, når det gjeld vridinga frå  ressursbruk på institusjon til hjelp som kan ut på vegen og oppsøkja brukaren der han eller ho er heime.

Det er på grensa til eit endra verdssyn som ligg bak ein snuoperasjon som dette, og det er sjølvsagt ikkje noko lokalt fenomen, aldring og forholdet vårt til aldring er i sterk forandring. Me som om nokre år er gamle, har nok klart for oss kva me vil ha og kva me ikkje finn oss i. Slik pleie-og omsorgsbransjen tydelegare har forstått at eit menneske som kan få vera i trygge omgivelsar og sjølv ha kontroll, vil ha fleire krefter og meir overskot og  dermed helse.

Debatten er kokt ned til kor demenssenteret skal liggja, Sand eller Suldalsosen. Eller det er ikkje heilt presist; for dei som meiner det nå er forhasta å bestemma seg for Suldalsosen nå straks, bedyrar at det dei brenn mest for er meir utgreiing.

Dei har ingenting imot Suldalsosen, understrekar dei, det som er deira kall er å sikra at Suldal må unngå to institusjonar og dermed doble bemanningsproblem i ei framtid der kampen om hendene vil hardna ytterlegare til.

Dei som nå berre vil spikra at senteret skal liggja på Suldalsosen, og som altså fekk gjennomslag i sist kommunestyre, erkjenner at lokaliseringa vil by på utfordringar, men meiner desse får finna sine løysingar seinare. Kvalitetane på Suldalsosen er så udiskutable for eit senter som dette, at det ikkje er noko å lura på.

Debatten er reell, men opplevest som litt grunn og overfladisk, og dei to sidene verkar heller ikkje som om dei  spør eller svarer kvarandre.  Store spørsmål glir forbi kvarandre som svære tause skip utan kontakt.

Når så dei tre partia som ikkje vil avgjera i Suldalsosens favør nå,  KrF, SV og Høgre, har leiarar/talspersonar som bur på Sand, mens dei partia som argumenterer for Suldalsosen, Ap, Sp og Venstre, har leiarar som bur på Suldalsosen, er det freistande å spørja: Tilfeldig? Og å svara: Neppe.