• Anleggsleiar Per Steinar Slokvik frå Implenia og byggjeleiar Trygve Sæbø frå Statnett på veg til naustet for å finna båten.

  Bilete 1 av 12 - Anleggsleiar Per Steinar Slokvik frå Implenia og byggjeleiar Trygve Sæbø frå Statnett på veg til naustet for å finna båten.

 • Så er det å få løyst fartøyet.

  Bilete 2 av 12 - Så er det å få løyst fartøyet.

 • Snart klar.

  Bilete 3 av 12 - Snart klar.

 • ROV-flåten. Jens Helgheim og Knut Wetaas jobbar med mange typar dykkeoppdrag og det er ikkje første gangen med englandskabelen i Hylsfjorden.

  Bilete 4 av 12 - ROV-flåten. Jens Helgheim og Knut Wetaas jobbar med mange typar dykkeoppdrag og det er ikkje første gangen med englandskabelen i Hylsfjorden.

 • Mekanikaren på sjøbotnen blir nøye overvaka frå flåten. Jobben er å klargjera trakter som kabelen skal trekkjast gjennom og opp i tunnelen som går frå Hylen til Djupevik.

  Bilete 5 av 12 - Mekanikaren på sjøbotnen blir nøye overvaka frå flåten. Jobben er å klargjera trakter som kabelen skal trekkjast gjennom og opp i tunnelen som går frå Hylen til Djupevik.

 • Den minste av mini-ubåtane blir operert frå flåten. Den største frå containaren i tunnelen.

  Bilete 6 av 12 - Den minste av mini-ubåtane blir operert frå flåten. Den største frå containaren i tunnelen.

 • På veg inn til tunnelen.

  Bilete 7 av 12 - På veg inn til tunnelen.

 • Utan mat og drikke går det som kjent ikkje.

  Bilete 8 av 12 - Utan mat og drikke går det som kjent ikkje.

 • Konsentrasjon og ingen tid til small talk.

  Bilete 9 av 12 - Konsentrasjon og ingen tid til small talk.

 • Herfrå går mikrotunnelane som kabelen skal gå i skrått ned i Hylsfjorden.

  Bilete 10 av 12 - Herfrå går mikrotunnelane som kabelen skal gå i skrått ned i Hylsfjorden.

 • Ikkje den verste dagen å arbeida på fjorden. Og jobben gjekk som planlagt.

  Bilete 11 av 12 - Ikkje den verste dagen å arbeida på fjorden. Og jobben gjekk som planlagt.

 • Å laga likestraumskabel mellom England og Norge, inneber mange slags operasjonar. Denne dagen må seiast å vera ein fin dag på kontoret for anleggsleiar Per Steinar Slokvik og byggjeleiar Trygve Sæbø.

  Bilete 12 av 12 - Å laga likestraumskabel mellom England og Norge, inneber mange slags operasjonar. Denne dagen må seiast å vera ein fin dag på kontoret for anleggsleiar Per Steinar Slokvik og byggjeleiar Trygve Sæbø.

Englandskabelen

Innspurt på djupt vatn

Arbeidet med englandskabelen går snart i hi for vinteren. 1.oktober er deadline for kontraktsarbeidet i Djupevik/Hylen og Eiadalen, der høvesvis tunnel og klargjering for kabelen og tomta til straumrettarstasjonen skal vera ferdig. Me fekk bli med ut prosjektet ut på djupt vatn ein dag såkalla ROV´ar, miniubåtar, var i arbeid i Hylsfjorden.

av Esther Moe