Gleda med folk 

Leiar:

Gleda med folk 

av Esther Moe

Me som arbeider i avisa, spør gjerne (men sikkert ikkje ofte nok) kva folk vil lesa meir om i avisa. Ni av ti gonger er svaret: Folk. Det er fint å lesa om folk.

Det er det folk seier.

Jo, ein vil ha nyhende, vêret, familie-nytt og meiningar, men framfor alt folk.

Det er ikkje rart, for mennesket er eit ubegripeleg oppkomme av minne, erfaringar, refleksjonar, drivkraft, eventyr og tankar. Me rundt kan forstå og nikka eller me kan rista på hovudet. Eller læra noko nytt. Eller få tankar me aldri før har tenkt.

Suldal er eit overflødigheitshorn for ei avis som likar å skriva om og møta menneske, her er ei variasjonsbreidde av personlegdommar, historier og eit hav av sterke prestasjonar på ulike felt. Me har suldøler som utmerker seg innan kunst, trav, skriving innan fotball og randonne.. Nyleg kunne me fortelja om Anne Jorunn Tysseland frå Vintraleå som er den første kvinna til å bli freeski-trenar.

Det er veldig kjekt å fortelja om suksess og folk som lukkast, men det handlar ikkje alltid om prestasjonar. Det kan vera erfaringar frå livet eller ein refleksjon frå den utsiktsstaden livet eller jobben gir ein. Som nå avtroppa diakon Anna Vaage som fortel om kva ho tenkjer kan vera vanskeleg bak fasadane på ein liten stad som Suldal.

Eller det kan handla om å få bli med opp i traktoren med den unge mannen som køyrer skit ein sommardag på ekrene hjå mor si, slik Martin Kvæstad Bjerga let avisas utsende få lov til.

For det handlar om det, å få lov å sleppa til og få hefta litt midt i det som skjer. Å bli vist tilliten. Viss ikkje, blir det ikkje folk å lesa om i spaltene våre.

Møte med menneske skjer ikkje best per telefon eller e-post, det skjer best over bordet, i traktoren, over skranken, oppi stillas, i fjoset på bedehuset, på kontoret eller på grasbakken, det kan vera kvardag og fest, sorg eller glede.

Tusen takk til de som slepper oss til og seier ja og velkommen og fortel og forklarer. Me i Suldalsposten vil halda fram med å skriva om folk, og me treng stadig tips og venlege hint om dei store og dei små forteljingane og prestasjonane suldøler står for.  Jo meir variert, jo betre, slik gjer me også løypa breidare og romslegare for dei som kjem etter oss.