Fjorden  uteblir

Leiar:

Fjorden uteblir

av Esther Moe

Stavanger Aftenblad har ein stolt tradisjon, og avisa kan i år feira 125 år. Sjølve dagen er laurdag, men i staden for å svi av heile festbudsjettet i Klubbgata, har leiinga bestemt seg for å ta feiringa ut. ”I stedet velger vi å vise hele regionen hva Aftenbladet har vært, hva vi er, og hva vi vil være framover”, seier sjefredaktør Lars Helle til ein av sine eigne journalistar i saka om korleis avisa skal markera milesteinen.

All ære til avisa, som går for ei ekstrovert feiring med over førti arrangement med refleksjon, underhaldning, ettertanke og musikk spreidd utover. Frå Egersund til Jørpeland, som det heiter i saka.

For ja, festen går ikkje lenger nord enn Jørpeland.

I selskapslivet er det jo slik, at får ein invitasjon; er det i grunnen berre å halda kjeft og smila og gratulera som best ein kan likevel. Det går ikkje an å krangla seg til å bli gjest.

Det veit jo ein lokalavis-redaktør inst i fjorden også. Men når avisleiinga i Stavanger flaggar ein klar ambisjon om å femna heile regionen, kan me ikkje gå i bita seg i lippa-modus.

Jørpeland er ein del av mangslungne Ryfylke, men det er også nesten i byen.

Utan å gå djupare nord, manglar ein vesentleg bit av regionen; nemleg den inste delen av Ryfylke. Hjelmeland, Suldal og Sauda, er ikkje identitiske samfunn. Sauda og Suldal er svært forskjellige, prega av to heilt forskjellige historiar og kulturar.  Men ein faktor har me felles; den nå så høgaktuelle vasskrafta og den spektakulære infrastrukturen og arktitekturen den tok med seg.

Underteikna har sjølvsagt ingenting med å bestemma korleis Stavanger Aftenblad feirar sin fest. Men i den augneblinken at regionen avisa er til for, blir definert ved å utdefinera indre Ryfylke, kjennest det nødvendig og å påminna om at me finst her inne. Me husar gjerne festar, men vil også gjerne ha Aftenbladets lupe endå tettare på, både politikken, næringslivet og kvardagslivet til menneska som lever her.

Gratulerer med 125-årsdagen, Aftenbladet og hjarteleg velkommen inst i fjorden oftare, både i fest og kvardag.