Video av FILM: Vestre korridor gjennom Suldal

FILM: Vestre korridor gjennom Suldal

av Marta-Brit Lunde

Statnett har rigga seg med anleggskontor på Sand i samband med prosjektet Vestre korridor og oppgraderinga av linjenettet frå 300 kilovolt til 420 kilovolt. Førebuinga til tredje og siste leidningsprosjekt, frå Lyse til Sauda, nærmar seg Suldal. Sjå filmen til Statnett, der du blir med på ein virtuell flygetur over linjestrekket.
Les meir om saka i denne vekas papiravis.