Dødsannonser


Signe Solland

31.10.2018 Sjå dødsannonse

Solveig Fisketjøn

28.10.2018 Sjå dødsannonse

Synnøve Meling

22.10.2018 Sjå dødsannonse

Kirsten Haugland

14.10.2018 Sjå dødsannonse

Børge Skeie

09.10.2018 Sjå dødsannonse

Ørjan Øydvin Marvik

25.09.2018 Sjå dødsannonse

Randi Vetrhus

21.09.2018 Sjå dødsannonse

Kjell Aarthun

06.09.2018 Sjå dødsannonse

Astrid Olsen

30.08.2018 Sjå dødsannonse

Martha Sofie Bjørkhaug

20.08.2018 Sjå dødsannonse

Klara Fyljesvoll

19.08.2018 Sjå dødsannonse

Kari Marvik

11.08.2018 Sjå dødsannonse