Dødsannonser


Asbjørn Jensen

13.04.2018 Sjå dødsannonse

Solveig Gil

07.04.2018 Sjå dødsannonse

Oskar Svensson

28.03.2018 Sjå dødsannonse

Torkel Severin Erfjord

21.03.2018 Sjå dødsannonse

Arne Risa

08.03.2018 Sjå dødsannonse

Aud Gunvor Askvik

06.03.2018 Sjå dødsannonse

Torstein R. Lalid

06.03.2018 Sjå dødsannonse

Valborg Havrevoll

02.03.2018 Sjå dødsannonse

Sigmund Vik

24.02.2018 Sjå dødsannonse

Gunnar Eikesaas

18.02.2018 Sjå dødsannonse

Hans Christen Rygh

12.02.2018 Sjå dødsannonse

Nils Mo

10.02.2018 Sjå dødsannonse