Dødsannonser


Gerda Olena Erfjord

17.04.2018 Sjå dødsannonse

Kirsten Hiim

14.04.2018 Sjå dødsannonse

Jakob Sigvald Tednes

14.04.2018 Sjå dødsannonse

Asbjørn Jensen

13.04.2018 Sjå dødsannonse

Solveig Gil

07.04.2018 Sjå dødsannonse

Oskar Svensson

28.03.2018 Sjå dødsannonse

Torkel Severin Erfjord

21.03.2018 Sjå dødsannonse

Arne Risa

08.03.2018 Sjå dødsannonse

Aud Gunvor Askvik

06.03.2018 Sjå dødsannonse

Torstein R. Lalid

06.03.2018 Sjå dødsannonse

Valborg Havrevoll

02.03.2018 Sjå dødsannonse

Sigmund Vik

24.02.2018 Sjå dødsannonse