– Den beste kjøpmannen

– Eg likar meg best ute i butikken, seier Anbjørn Vaage mellom to blide butikk-damer, Marita Bog til venstre og Bente Erfjord.

ÅRETS JULEBLOM:

– Den beste kjøpmannen

– Det må nå vel vera andre som fortener denne blomen meir enn meg? Eg gjer nå vel berre jobben min, meiner Anbjørn Vaage når han får høyra at han er ein av årets blome-mottakarar.

av Nora Bogevedt Jenssen

Men det er ikkje den som nominerte samd i:

– Han er den beste, det finst ingen betre. Tenk han køyrer ut varer til kundane heilt gratis. Me ringer på torsdagen og får vare- ne leverte fredagen. Og ikkje nok med det, han ber posane heilt inn på kjøkkenbordet om det trengst, det er det ikkje mange kjøpmenn rundt om som gjer. I tillegg handlar me på kreditt, og han Anbjørn tar ingenting for bereposane, det gjer dei på Sand, skryt innringjaren.
– Anbjørn er suveren, de kan ikkje la vera å gi han blomen, ingen fortener den meir enn han. Og i butikken er beteninga så blide og kvessne.

Kjøpmannen, som snart har drive butikk i 38 år, drar på smilebandet då han høyrer grunngjevinga.

– Ja, det har vel hendt eg har plassert varene i kjøleskåpet òg. Så fortel han om ein daglegvare-kvardag som er i endring. I løpet av våren kan kven som helst få varene køyrt heim frå kjøpmannen i Hålandsosen.
– Det er jo netthandel som gjeld for tida. Når me er klare om nokre månader, kan kundane handla daglegvarer på nettet, og anten henta dei i butikken, eller få dei kjørt heim til døra. Sikkert mange hyttefolk som vil setja pris på det, tippar Våge.

Det er travelt å vera kjøpmann før jul. Det går mykje i bakevarer for tida.
– Heilmjølk, sukker, mandlar og mjøl, smiler han og seier at for ein kjøpmann blir det ikkje mykje fri i jula, vareteljinga står for tur så snart julehandelen er over. Kjøpmannen i Hålandsosen, skal feira jul heime med familien i Erfjord.