Bortreiste  flosklar?

Leiar:

Bortreiste flosklar?

av Esther Moe

Kortreist og aller helst ureist, økologisk og autentisk, det manglar ikkje på snøypne og slåande ord når reiselivsdestinasjonar vil marknadsføra lokal mat og drikke til gjester som jaktar på sjela til staden dei er på. Folk vil vera ”off the beaten track”, oppsøkja og oppleva det heilt genuine. For me vil gjerne reisa og oppleva, men helst der andre ferierande ikkje går og trør rundt oss. Turist-preg er vel eitt av dei verste skjellsord ein by eller ei gate kan få.

Det gjeld ikkje berre mat og drikke. Berekraft, det store ordet som nå blir klistra på alt muleg, er også blitt eit moteord for heile reiselivet. Suldal er for lengst i gang med å kvalifisera seg til å få Innovasjon Norge sitt merke som berekraftig reisemål og dermed å hamna på lista over stader selskapet marknadsfører med mange godord.

”Bærekraft i reiselivet handler i hovedsak om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov.”

Slik lyder Innovasjon Norges eigen definisjon av berekraft og med all respekt, men dette er vel reiselivssmør på alt opplest og vedtatt kommuneplan-flesk Norge Rundt. Kven har ikkje slike formuleringar eller liknande i sine plandokument.

Men kva skal konkret til for å bli vurdert som eit berekraftig reisemål?

I eitt av punkta på den lange kriterie-lista blir det litt meir konkret. Jobben er:

Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser. 

Kortreist kalvesteik eller urter frå eigen hage monnar frykteleg lite. Slike fikenblad gir berre eit skin av noko øko-ish, men er først og fremst til glede for ganen og Instagram-profilen.

Det må sterkare lut til. For Suldal, som lever i spennet mellom behovet for næringssjau og merkevara som super-fredeleg, mellom lafta-tradisjonane og anleggsbrakke-røynda, er det i utgangspunktet ikkje enkelt å komma til rette med ideala i kvardagen.

Når så ein suldalsdelegasjon med ordføraren i spissen vel å fly til Kina for å få fleire kinesarar til å flyga til Suldal, blir berekraftig-ordet mildt sagt svært luftig. For ja, me har gode mattradisjonar og gode råvarer, men berekraft kan ikkje serverast på nokon tallerken, verken i reiselivet eller i andre liv.