Babyboom i Suldal

Åsa var 3400 gram og 51 centimeter lang då ho kom til verda tredje juledag i fjor. Britt Kristin konstaterer nøgd at alt går som det skal, og dagane går til å sova og gi pupp.

Babyboom i Suldal

Fjorårets fødselstal er gledeleg nytt. Baby nummer 50, Åsa Jørgensen Nærheim, blei fødd tredje juledag, og ein må heilt tilbake til 2009, for å finna liknande tal for kommunen.

av Nora Bogevedt Jenssen

Dette blir fjerde året på rad med stigande fødselstal og ein auke på fem, samanlikna med 2016.

Betre enn naboen
For andre året på rad, slår suldalsforeldra til og lagar fleire babyar enn dei klarer i nabokommunen, Sauda, der det er 800 fleire innbyggjarar. Sauda enda med 38 babyar i 2017, ein nedgang på fire frå året før.

Tre fødde frå Kvilldal
Det er fødd barn i alle grendene i Suldal. Sand toppar lista med 20 babyar, og Suldalsosen følgjer tett med 16, seks fleire enn i fjor. Av dei 16 som er registrerte, er tre frå Kvilldal, noko jordmor Silje Handeland synest er særs gledeleg.
I Erfjord kom fem til verda, ein meir enn året før, og på Ropeidhalvøya enda dei med tre, fem færre enn i 2016. Fire nye jelsabuer såg dagens lys, dobbelt så mange som i 2016. Heilt på botn ligg Nesflaten og Vanvik med ein nyfødd kvar.

Jamn stigning
Det er ein flott auke i kommunens fødselstal om ein ser tilbake i tid. Ein må heilt tilbake til 2009 for finna fram 50-talet. Då blei det fødd 52 nye suldøler. Året etter, i 2010, blei der fødd 31, og sidan den tid, har talet stige jamt.
– Dette må jo vera vanvittig god reklame for kommunen, stråler jordmor Silje Handeland frå Sauda, som ikkje legg skjul på at der har vore ein aldri så liten konkurranse jordmødrene imellom i nabokommunane. Handeland meiner fødselstala seier mykje om korleis stoda i kommunen er.

– Kjempegreier
Ordførar Gerd Helen Bø deler Handeland si begeistring. Ho hadde gleda av å presentera dei gode tala til kommunestyret før jul, men då var talet ikkje meir enn 46.
– Dette er kjempegreier, fantastiske tal. Eg håper me kan halda fram med stabile fødselstal, og dei kan godt auka òg, meiner ordføraren.
– Med høge stabile fødselstal kjem der til å bli for liten plass på Sand skule, er du klar for utbygging?
Bø ler høgt.
– Det kan bli større problem i kommunen enn det.

Nummer 50
I Gallandsvegen har familien Jørgensen Nærheim fått barn nummer tre og suldals nummer 50. Åsa blei fødd 3. juledag. For mor Britt Kristin og far Vidar, var dette første fødsel i Suldal, storesøster med stor S, Olina og storebror Johannes blei begge fødde i Stavanger.
– Det er stor forskjell denne gongen. Folk bryr seg og tar kontakt, det å gå på butikken desse dagane har tatt tid, smiler Vidar nøgd. Britt Kristin minnest då dei budde i byen og ikkje fekk merksemd i det heile.

Skryt over følgjetenesta
Med Åsa hadde dei termin 19. desember, men minstejenta viste seg å ha godt med tid. Då fødselen endeleg var i gang 27. desember, ringde dei jordmor Silje Handeland som møtte dei på Lovraeid.
– Følgjetenesta me har i Suldal fungerer heilt supert, rosar Britt Kristin. Åsa er registrert som ein av babyane på Sand, sidan dei har postnummer 4230, men ho skal gå på skule på Vinjar, når den tid kjem.

Mange jenter på Suldalsosen
Foreldra seier dei har følgt godt med og har rimeleg god kontroll på kven Åsa skal gå på skule med.
– Klart det betyr litt at dei blir ein stor og god klasse. Det er bra. Mange av dei som har fått barn på Suldalsosen i 2017 har fått barn nummer tre og fire, og det er veldig mange jenter i dette kullet, meiner Britt Kristin. Om ho har rekna rett, er det ikkje meir enn fire gutar blant dei 17.