Avis  og  informasjon  til  hyttefolket

Pakkedugnad på gang. Her er det Geir Skjefstad frå Sand Sport og Inger Johanne Vasshus i Suldalsposten som er i sving. Foto: Marit Larsen/Suldal Vekst.

Avis og informasjon til hyttefolket

av Esther Moe

Denne veka kjem Suldalsposten ut i dag, tysdag, istadenfor onsdag. Dette er fordi vekas utgåve skal pakkast og sendast, saman med informasjon frå reise-og næringslivet, til alle hytteeigarane i Suldal, som nå før vinterferieveka får presentert kva opplevingar og tilbod som er å finna i Suldal.
Pakkedugnaden av dei vel 1500 informasjonspakkane er eit samarbeid mellom Suldal kommune, Suldal Vekst og næringslivet lokalt.