• Norsk Stein var ein av i alt 63 utstillarar i Suldalshallen denne dagen.

  Bilete 1 av 11 - Norsk Stein var ein av i alt 63 utstillarar i Suldalshallen denne dagen.

 • Elevane hadde tre utstillarar dei skulle innom. Her er det frisør Nadia Adjemi som svarar på spørsmål.

  Bilete 2 av 11 - Elevane hadde tre utstillarar dei skulle innom. Her er det frisør Nadia Adjemi som svarar på spørsmål.

 • Årets messe sette rekord, både på tal utstillarar og besøkjande, sistnemnde på heile 650 elevar.

  Bilete 3 av 11 - Årets messe sette rekord, både på tal utstillarar og besøkjande, sistnemnde på heile 650 elevar.

 • Bedrifter frå både Suldal og Sauda var å sjå i Suldalshallen. Her er det Weldone, heimehøyrande i Sauda, som har elevbesøk.

  Bilete 4 av 11 - Bedrifter frå både Suldal og Sauda var å sjå i Suldalshallen. Her er det Weldone, heimehøyrande i Sauda, som har elevbesøk.

 • Ådne Jelsa, europameister i yrkesfag innan bil, stod på stand og rettleia mange i å setja saman ein giraksling. Her er det Jonas Haugsland som er i sving.

  Bilete 5 av 11 - Ådne Jelsa, europameister i yrkesfag innan bil, stod på stand og rettleia mange i å setja saman ein giraksling. Her er det Jonas Haugsland som er i sving.

 • Kva veg skal ein velja? Hjå Opplæringskontoret for transport og logistikk kunne ein ta seg ein prøvetur i simulator.

  Bilete 6 av 11 - Kva veg skal ein velja? Hjå Opplæringskontoret for transport og logistikk kunne ein ta seg ein prøvetur i simulator.

 • Det var nok av konkurransar å velja i. Hjå Norgeshus KV Bygg Suldal var det om å gjera å spikra fortast ned ein spikar.

  Bilete 7 av 11 - Det var nok av konkurransar å velja i. Hjå Norgeshus KV Bygg Suldal var det om å gjera å spikra fortast ned ein spikar.

 • På standen til Møgedal Mekaniske gjekk konkurransen ut på å setja på igjen sverd og sagkjede på ei motorsag, på kortast mogleg tid.

  Bilete 8 av 11 - På standen til Møgedal Mekaniske gjekk konkurransen ut på å setja på igjen sverd og sagkjede på ei motorsag, på kortast mogleg tid.

 • Sven Arild Lono (nummer tre frå venstre) var rundt eitt sekund raskare enn Ådne Jelsa til å demontera og setja saman igjen ein giraksling. Thomas Hagevik (t.v.) og Kristian Nærheim deltok også.

  Bilete 9 av 11 - Sven Arild Lono (nummer tre frå venstre) var rundt eitt sekund raskare enn Ådne Jelsa til å demontera og setja saman igjen ein giraksling. Thomas Hagevik (t.v.) og Kristian Nærheim deltok også.

 • Energihotellet hadde fått laga eigne messepøler, suldalspølse, til denne dagen.

  Bilete 10 av 11 - Energihotellet hadde fått laga eigne messepøler, suldalspølse, til denne dagen.

 • Kva ein vil bli, er kan hende ei like vanskeleg avgjerd som å velja sin favorittbit?

  Bilete 11 av 11 - Kva ein vil bli, er kan hende ei like vanskeleg avgjerd som å velja sin favorittbit?

Årets yrkesmesse i bilde

av Nora Bogetvedt Jenssen/Marta-Brit Lunde