20 sommarspørsmål

Sandsbu Sverre Underbakke (58 år) er dagleg leiar i Underbakke as, accountable manager i Fonnafly og drosjesjåfør. – Sikkert også meir eg kunne rekna opp, ler han.

20 sommarspørsmål

av Marta-Brit Lunde

Nemn tre ting som får deg i sommarstemning
– Ja, det er sol, sommarvarme og softis.

Kva vil du visa fram av Suldal til ein som er her for første gong?
– Det er mange plassar å visa fram. Her på Sand ville eg vist fram Høsebrua, Sandsfossen og Laksestudio. Men me har også mange fine grender, så det hadde også blitt ein tur inn til Hylsstronda til Rosebua på Løland, ein stad som for mange suldøler er ei ukjent perle her i kommunen

Din favoritt-sommarmat
– Ja, det må bli grillmat. Der er det godt alt, eigentleg. Men når gutungen lagar ein god biff på grillen, det smakar herleg.

Føretrekkjer du fjord eller fjell om sommaren?
– Eg må seia fjord. Som oppvaksen på kaikanten er eg arveleg belasta.

Beskriv deg sjølv med tre ord

Målbevisst, utolmodig og løysingsorientert.

Sommar er høgsesong for festivalar. Kva festival ville du reist på om du fritt kunne velja?
– Festivalar er eg ikkje er noko voldsom på. Eg har vore på Gladmatfestivalen nesten kvart år. Men eg har ein draum om å reisa på Mardi Gras i New Orleans.

Eit sommarminne
– Nå i nyare tid må det bli då me på 90-talet, fleire somrar på rad, reiste til Sommarland i Bø oss naboane i Austmannsvegen. Vaksne og ungar. Det var fint.

Kor drøymer du om å reisa?
– Eg elskar jo å reisa til USA og har vore der mange gonger. Nå står Australia på lista og Machu Picchu i Peru i Sør-Amerika. Det er fascinerande å sjå gamle ting som viser korleis folk klarte seg før, som eit slikt eldgamalt byggverk. I dag byggjer me ofte hus som held ein generasjon, og så skal me riva og byggja noko nytt igjen.

Sommarlektyre?
– Det er mest ingenting. Suldalsposten er det næraste eg kjem. Ja, og så les eg nettaviser.

Din sommarsong nummer ein?
– Ja, eg har ein favoritt. Sol med bandet Strikk. Han leitar den kjapt opp på mobilen og ut høgtalaren kjem det: God dag, god dag. Dette her er meteorologisk institutt…

Kva er for deg ein perfekt sommardag?
– Der er eg nok litt utradisjonell. Då kunne eg tenkt meg ein varm sommardag på fjorden der eg cruiser rundt på vannscooter.

Finaste badeplassen i Suldal.
– Eg er ikkje noko voldsom badar. Men eg har gode minne frå Ritlandsvatnet, så det må bli det. Varmt vatn så ein kan vera uti ei stund.

Dersom du fekk bestemma, kva er det første du ville ha gjort noko med i kommunen?
– Då ville eg flytta Sandsfjordbrua til Ropeid – Sand. Av andre ting kunne eg tenkt meg å vera samferdselsminister og fått ordna dei rasfarlege vegane i kommunen, fått på plass tunnel gjennom Rødsliane og utbetra riksveg 13 gjennom Erfjord.

Kva er det mest impulsive du har gjort?
– Det var då familien i 2000 tok fri eitt år og reiste til USA med to ungar på seks og elleve år. Formålet var å bli betre i engelsk, men elles utan noko mål og meining. Me fire hadde før me reiste ordna to ting: Tur-retur-billett California og leigebil i ei veke. Det var det. Me budde eitt år i byen Chico, ungane gjekk på skule og me på språkkurs. I løpet av året reiste me også mykje rundt.

Kva overskrift vil du helst sjå på framsida av avisa i sommar?
– Ny tunnel i Rødsliane 2020 ifølgje NTP-en. Elles vil eg lesa om folk og nyhende, gjerne positive hendingar.

Beste oppleving i Suldal?
– Då må eg tilbake til barndommen og dette er både ei oppleving, men også eit godt somarminne. Det er frå somrane på Helland, då eg var med og hjelpte mormor og morfar med hesjing, kjørte turrhøy og me åt mellommat på marka. Onklar og tanter kom inn frå byen og var med, ja, heile storfamilen var i sving og arbeidde i lag. Då var det både tid til alt og ein hadde ikkje tid til noko. Det var kjekt.

Beste turtips i Suldal?
– Det er Hellandsnuten. I min ungdom gjekk eg i mange år opp der kvar 17. mai. Nå i det siste har det blitt fleire turar i lag med sonen min Otto. Han hoppar ut i paraglidar, medan eg går ned igjen. Om det har freista å gjera det same, ta luftvegen ned? Nei, det har det ikkje.

Kva skal du gjera i sommar?
– Driva med lærefyking i helikopter. Det skal eg gjera i lag med Otto. Me har tatt 2-3 timar tidlegare i sommar, men satsar på å få tid til meir nå i august.

Er det noko du ikkje likar med sommaren?
– Ja, regn, mygg, klegg og slikt drit. Og å komma i ein sverm av småfloger til dømes når ein går ned frå Hellandsnuten.

Kven vil du gi ein blomebukett og kvifor?
– Det er mange eg kunna ønskt å gi blom, men forutan familie, måtte det blitt til mange av kommunen sine tilsette. Slike som dei som jobbar innan helse, skule og teknisk, som står på. Kall det gjerne usynlege kvardagsheltar. Mange av desse burde fått blomar, men får ofte det motsette, klager.